Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi

GÖĞÜS CERRAHİSİ VE HASTALIKLARI

Polikliniğimizde solunum sistemi hastalıkları ile ilgili her türlü tetkik ve tedaviler yapılabilmektedir. Hastanemiz Göğüs Cerrahisi ve Hastalıkları biriminde şu hastalıkların tanı ve tedavisi yapılabilmektedir.

- Akciğer ve Bronş kanserleri

- Kronik Obstruktif  Akciğer hastalıkları(koah,astım vb)

- Allerjik hastalıklar(alerjik astım,allerjik rinit)

- Pnömoni(zatürre) ve diğer akciğer enfeksiyonları( Bronşit, bronşiolit)

-Bronşektazi

- Sarkoidozis

- Pnomotoraks, Hemotoraks

- Pektus exkavatum, Pektus Karinatum( Göğüs Duvarı Şekil Bozuklukları)

-Torasik Outlet Sendromu

-Göğüs Yaralanmaları( Kaburga Kırıkları, Flail chest, Hemotoraks, Pnömotoraks, Pnömomediastinum, Akciğer Yaralanmaları, Soluk Borusu( Trachea) Yaralanma ve kopmaları)

- Pulmoner emboli

- Akciğer tüberkülozu(verem hastalığı)

- interstisyel akciğer hastalıkları

- Meslek hastalıkları

- solunum yetmezliği(yoğun bakım ünitemizde)

 

BÖLÜMÜMÜZ GÖĞÜS CERRAHİSİ ve HASTALIKLARI LABORATUARINDA

- Solunum Fonksiyon Testleri( SFT)

- Fiberoptik video bronkoskopik ve rijid bronkoskopik işlemler (tanı ve tedavi)

-Mediastinoskopi

-Video-Thorakoskopi(VATS) ameliyat ve biopsi

-ETS Terleme Ameliyatları

- Allerji deri testi

- Noninvazif Mekanik Ventilasyon

- Plevra (akciğer zarı)biopsileri

- Akciğer biopsileri( Bronkoskopik, Mediastinoskopik, Videotorakoskopik,Transtorasik  İnce İğne Biopsisi, True-cut biopsi, torasentez, plevra biopsisi)

 

FLEXİBLEVİDEO ve RİJİD BRONKOSKOPİ

Bronkoskopi akciğer hastalıklarının ileri değerlendirilmesi için kullanılan endoskopik bir tanı ve yeri geldiğinde bir tedavi yöntemidir. Hastanemizde flexıble bronkoskopi işlemi endoskopi laboratuvarında, rijid bronkoskopi işlemleri ise ameliyathanede randevu ve anestezi ile yapılabilmektedir.

Bronkoskopi ile akciğer kanser ve kitlelerinin tanısı ve evrelendirilmesinde, geçmeyen uzun süreli öksürük, öksürükle ağızdan gelen kanamaların(hemoptizi) tanısında, akciğerdeki yabancı cisimlerin tanısında kullanılmaktadır.

TORASENTEZ

Akciğer zarları(plevra) arasında sıvı toplaması yapan hastalıkların(plörozi) tanısında ve bu sıvının boşaltılmasında kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemle hem bu sıvının yapısal özelliği( transüda, eksuda, püy) hem de  sıvını toplanmasını sağlayan hastalıklar tespit edilebilir. Torasentez aynı zamanda tedavi edici bir yöntem olarakta hastanemizde kullanılmaktadır.

 

PLEVRA BİOPSİSİ

Akciğer zarı hastalıklarının tanısında kullanılan bu yöntem, olup hastanemizde Ultrasonografi veya Bilgisayarlı Tomografi eşliğinde  yapılmaktadır. Akciğer zarı hastalıklarında ve akciğer zarları arasında su toplaması olduğu zaman kullanılabilecek önemli bir yöntemdir.

 

ULTRASONOGRAFİ, BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ALTINDA AKCİĞER İNCE İĞNE BİOPSİSİLERİ

Akciğerin kitlelerinin ve kanserlerinin tanısında kullanılan bu yöntem, Ultrasonografi, Bilgisayarlı tomografi altında görerek ve eş zamanlı yapıldığı için tanı oranı yüksek ve güvenli bir biopsi yöntemidir.

 

ALLERJİ TESTLERİ

Hastanemizde allerjik hastalıkların oluşmasını sağlayan allerjik maddelerin tespiti için kullanılan allerji testleri yapılmaktadır.bu testler 2 şekilde yapılır.

1) allerji deri(prich) testi

2) kanda yapılan allerji deri testleri

"Allerji deri testi" en güvenilir olarak bilinen bir allerji testi olup,laboratuvarımızda teknisyenimiz tarafından yapılmaktadır.Allerji deri testi hemen sonuç alınması ve uygulaması kolay olması nedeniyle öncelikli tercih edilmektedir.

 

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ

Solunum fonksiyon testi bize obstrüktif (koah,astım,kronik bronşit)akciğer hastalıkları ve restrıktif (sarkoıdoz,Pulmoner fibrozis vb.) akciğer hastalıklarının tanısında ve ameliyat öncesi hastalıkların riskini değerlendirmekte kullandığımız önemli bir testtir.

 

NON İNVONİF MEKANİK VENDİKSİYON(BİPAP-CPAP)

Koah,astım,kalp yetmezliği ve solunum yetmezliğinde kullanılan bir yöntemdir. Hastanemizde yatan hastalarda ve acil hastalarda da yoğun bakımda kullanılmaktadır.

 

SOLUNUMSAL YOĞUN BAKIM

İleri safha akciğer hastalığı olan hastalara yataklı yoğun bakım ünitemizde tedavi süreci sürdürülebilmektedir.

yükleniyor..