Genel Cerrahi

Genel Cerrahi• Meme Hastalıkları ve Meme Kanseri
• Guatr (Tiroid Bezi Hastalıkları)
• Safra Kesesi Taşları
• Fıtık
• Kıl Dönmesi (Pilonidal Sinüs)
• Basur (Hemoroid)
• Anal Fissür
• Anal Fistül ve Perianal Apse
• Apandisit
• Yağ Bezesi (Lipom)
• Yağ Kisti (Kist Sebase)
• Acil Cerrahi Girişimler
• Video-Laparoskopik Cerrahi
• Mide Delinmesi (Mide Perforasyonu)
• Barsak Tıkanıklıkları (İleus)
• Pankreatit
• Ösofagus Hastalıkları
• Kalın Barsak Kanseri (Kolon ve Rektum Kanseri)
• Mide Kanseri
• Mide Fıtığı (Hiatus Hernisi)
• Paratiroid Bezi Hastalıkları
• Adrenal Bezi Hastalıkları
• Dalak Hastalıkları
• Karaciğer ve Safra Yolları Hastalıkları
• Varis
• Yanık

yükleniyor..