Göz

Göz Hastalıkları* Bilgisayarlı göz muayenesi
* Şaşılık muayenesi

KATARAKT
Katarakt gözümüzdeki saydam olan lensimizin bulanıklaşmasıdır. Kataraktın en sık sebebi yaşın ilerlemesidir, fakat erken yaşlarda da görülebilir.

Ayrıca travma, kimyasal maddeler, diyabet gibi sistemik hastalıklar ve ilaçlar da katarakt gelişimini hızlandırabilir.

En sık rastlanılan bulgusu görmede azalmadır. Kamışma ve ışık yansımaları gibi yakınmalar da olabilir.

KATARAKT TEDAVİSİ

Katarakt tedavisinde amaç görmenin arttırılmasıdır. Operasyon kararı verilirken görme seviyesinden çok hastanın hayatını etkileme düzeyine göre davranılır.

Çok ileri dönemlerdeki kataraktlarda operasyon daha uzun sürebilir ve glokom, üveit gibi komplikasyonlar oluşabileceğinden risk daha da artabilir.

Hastanın kataraktlı göz içi lensi alınarak yerine saydam mercek yerleştirilir. Eskiden dikişli yöntemle yapılan katarakt cerrahisi sonrası şikayetler ve iyileşme süresi uzun sürüyordu, fakat günümüzde fakoemülsifikasyon yöntemi ile küçük bir keside girilerek katarakt alınır yerine saydam mercek konulur. Operasyon sonunda dikiş atılmamaktadır. Hastanın ameliyat sonrası hastanede yatması gerekmemektedir. Hasta ameliyat sonrası 10-15 gün kadar gerekli ilaçları kullanmalı ve sonrasında gerekirse gözlük kullanmalıdır.

Ehliyet için Sağlık Raporu verilmektedir.

yükleniyor..