Tetkik/ tedavileri yapılmış gibi gösteren doktorla sözleşme yok!

Tetkik/ tedavileri yapılmış gibi gösteren doktorla sözleşme yok!

Meclis'te görüşmeleri devam eden torba yasa tasarısı üzerinde önceki gün geç saatlerde yapılan bir değişiklikle, tetkik ya da tedavileri yapılmış gibi gösteren doktorların düzenlediği faturaların ödenmemesi kararlaştırıldı. Düzenlemeye göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) zararına neden olan nitelikli dolandırıcılık suçunun işlendiği mahkeme kararıyla sabit görüldüyse; 'söz konusu fiillerin sağlık hizmeti sunucusunun yöneticileri veya ortakları tarafından işlendiği' durumda aynı sağlık hizmeti sunucusuyla veya bunların daha sonra yönetici veya ortak olduğu sağlık hizmeti sunucusuyla hiçbir şekilde sözleşme yapılmayacak.SORUŞTURMA SIRASINDA ÖDEME YAPILMAYACAKNitelikli dolandırıcılık fiillerini işleyerek SGK zararına neden olmuş hekimlerden gelen muayene ve işlemlere ilişkin fatura bedelleri en az 3 yıl süreyle ödenmeyecek. Müfettişlerce yapılan inceleme veya soruşturma sırasında kurum alacağı tahsilinin riske gireceğinin öngörülmesi halinde, 6 ayı geçmemek üzere inceleme veya soruşturma sonuçlanıncaya kadar sağlık hizmeti sunucusunun kurum nezdindeki alacaklarının ödenmesi durdurulacak.YASAK DEVİR HALİNDE DE DEVAM EDECEKSGK tarafından sözleşmesi feshedilmiş sağlık hizmeti sunucusuyla, 'kurum alacakları tahsil edilmeden ve fesih süresi tamamlanmadan' yeni bir sözleşme yapılmayacak. Söz konusu sağlık hizmeti sunucusunun devri halinde de kuruluşu devralan doktor ya da firma ile en az 1 yıl yeni bir sözleşme yapılmayacak. Sözleşme yapılmayan veya sözleşmesi feshedilen sağlık hizmeti sunucusunun muayene ve işlemlere ilişkin fatura bedelleri ödenmeyecek.

26.07.2014 18:54
yükleniyor..