Özel Çapa Divrik Sağlık İşletmeleri A.Ş.

Biyokimya Laboratuvarı

Hastalıklara bağlı olarak hücre, doku ve organlarında ortaya çıkan biyokimyasal bozuklukların mekanizmalarını inceleyerek, hastalıkların önlenmesi tanısı. Nasıl seyredeceği ve tedavinin izlenmesi konusunda uygulanan testlerin ve laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesinde uğraşan uzmanlık alanıdır. Hastalarımızdan alınan ve laboratuvara gönderilen kan ve idrar gibi numuneler, serolojik, biyolojik testlere tabi tutulur ve biyokimya doktorumuz tarafından yorumlanarak onaylanır.

  • Diyabet, karaciğer, pankreas, safra yolları, böbrek, kardiyak, kan yağları, kansızlık, elektroitler, kemik markırlar gibi rutin biyokimya testleri.
  • Vücut sıvılarında bulunan proteinler.
  • Hormon, tümör markırları.

Hastanemizde Biyokimya Laboratuvarı aktif olarak hizmet vermektedir.

• BUN
• Ferritin
• Direkt Bilirubin
• Demir
• Kreatinin
• Ürik Asit
• Kolestrol
• HbA1c
• Kalsiyum
• Fosfor
• Potasyum
• Sodyum
• Klor
• Amilaz
• LDH
• Protrombin Zamanı
• APTT

• Anti TG
• Anti TPO
• BHCG
• Albümin
• İ.Bilirubin
• CK
• CK-MB
• LH
• FSH
• Estradiol
• Total PSA
• Serbest PSA
• 25 OH
• CA 15-3
• CA 19-9
• Magnezyum
• Açlık Kan Şekeri

• Trigliserid
• LDL Kolestrol
• VLDL Kolestrol
• HDL Kolestrol
• SGOT (AST)
• SGPT (ALT)
• Gamma – GT
• Alkalen Fosfataz
• B12
• İndirekt Bilirubin
• Demir Bağlama
• Total Testosteron
• 50 GR Laktoz Tolerans Testi
• 50 GR OGTT
• 75 GR OGTT
• 100 GR OGTT

• VLDL Kolestrol
• Kreatinin Klerens
• Troponin I
• Troponin T
• Total IGE
• T. Bilirubin
• D. Bilirubin
• D.Dimer
• İnsülin
• FT3
• FT4
• TSH
• Folat
• CEA
• CA 125
• Prolaktin
• Tam İdrar Tahlili
• Tokluk Kan Şekeri