Özel Çapa Divrik Sağlık İşletmeleri A.Ş.

Boutique Dedem Hotel

13 Ocak 2012 Cuma günü, Özel Çapa Hastanesi ve Boutique Dedem Hotel arasında sağlık antlaşması yapılmıştır. Bu antlaşma ile; Boutique Dedem Hotel müşterilerine ve çalışanlarına tüm tetkik ve tedavi süreçlerinde hastanemiz özel imkanlarından yararlanacaklardır.