Özel Çapa Divrik Sağlık İşletmeleri A.Ş.

Bulvar Palas Hotel

01 Kasım 2012 Salı günü, Özel Çapa Hastanesi ve Bulvar Palas Hotel arasında sağlık antlaşması yapılmıştır. Bu antlaşma ile; Bulvar Palas Hotel müşterilerine ve çalışanlarına tüm tetkik ve tedavi süreçlerinde hastanemiz özel imkanlarından yararlanacaklardır.