Özel Çapa Divrik Sağlık İşletmeleri A.Ş.

Grand Washington Hotel

02 Aralık 2011 Cuma günü, Özel Çapa Hastanesi ve Grand Washington Hotel arasında sağlık antlaşması yapılmıştır. Bu antlaşma ile; Grand Washington Hotel müşterilerine ve çalışanlarına tüm tetkik ve tedavi süreçlerinde hastanemiz özel imkanlarından yararlanacaklardır.