• blank

Dış Döküman Kullanım Listesi

Kurul Komite Komisyon Ekip Toplantı Planı

NO

DOKUMAN ADI

YAYIN TARİHİ

GÜNCELLEME TARİHİ

TAKİP YÖNTEMİ

İNTERNET ADRESİ

KONTROL
PERİYODU

BÖLÜM

SORUMLUSU

 

1

HASTA HAKLARI
YÖNETMELİĞİ

1.8.1998

20.10.2016

İNTERNET

http://www.saglik.gov
.tr/TR/belge/1-
555/eski2yeni.html

6 AY

HASTA HAKLARI
BİRİMİ

HASTA HAKLARI SORUMLUSU

 

2

HASTA HAKLARI UYGULAMA YÖNERGESİ

26.4.2011

26.02.2016

İNTERNET

http://www.getatportal.saglik.gov.tr/TR,8468/hasta-haklari-yonetmeligi.html

3 AY

HASTA HAKLARI
BİRİMİ

HASTA HAKLARI SORUMLUSU

 

3

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARI İLE ÇALIŞAN PERSONELİN RADYASYON DOZ LİMİTLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

6.10.2007

20.10.2016

İNTERNET

http://www.saglik.gov
.tr/TR/belge/1-
16212/saglik- hizmetlerinde- iyonlastirici- radyasyon-kaynaklari-
.html

6 AY

RADYOLOJİ BİRİMİ

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ /RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ

 

4

BULAŞICI HASTALIKLARIN İHBARI VE BİLDİRİM SİSTEMİ

24.2.2004

19.02.2016

İNTERNET

http://www.saglik.gov
.tr/TR/belge/1-
4005/bulasici- hastaliklarin-ihbari-ve- bildirim-sistemi-
yoner-.html

6 AY

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BAŞKANI

 

5

POLİKLİNİK HİZMETLERİNDE ÖNCELİK SIRASI GENELGESİ

2010/73-80

8.11.2016

İNTERNET

http://www.saglik.gov
.tr/TR/belge/1-
11483/poliklinik- hizmetlerinde-oncelik- sirasi-hakkinda-
genelg-.html

3 AY

HASTA KABUL BİRİMİ

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

6

MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ

1.3.2011

8.11.2016

İNTERNET

http://www.kalite.sagl ik.gov.tr/content/files
/duyurular_2011/201
1/03_ocak_2012/050
1memnuniyet_anketle ri_uygulama_rehberi_
2012.pdf

6 AY

KALİTE BİRİMİ

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

 

7

POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN HASTALARIN HEKİMİNİ SEÇMESİNE VE DEĞİŞTİRMESİNE İMKAN VERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ HK. YÖNERGE

19.10.2007

19.02.2016

İNTERNET

http://www.saglik.gov
.tr/TR/belge/1-
5280/saglik-hizmeti- sunumunda-poliklinik- hizmetlerinin-hasta-
.html

6 AY

HASTA HAKLARI
BİRİMİ

BAŞHEKİM/HASTA HAKLARI
SORUMLUSU

 

8

TIBBİ VE TEHLİKELİ ATIK YÖNETMELİĞİ

22.07.2005
DEĞİŞİK
05.11.2013

25.01.2017

İNTERNET

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125-2.htm

3 AY

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

 

9

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

6.4.2011

6.04.2011

İNTERNET

http://www.resmigaz ete.gov.tr/eskiler/201
1/04/20110406-3.htm

6 AY

İDARİ BİRİM

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

 

10

EVSEL ATIK
YÖNETMELİĞİ

27.10.2010

27.10.2010

İNTERNET

http://www.resmigaz ete.gov.tr/eskiler/201
0/10/20101027-7.htm

6 AY

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

 

11

ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ

11.8.2005

 

İNTERNET

http://www.asm.gov.t r/UploadGenelDosyala r/Dosyalar/143/MEVZ UAT/18_08_2010_12_
59_10.pdf

6 AY

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

 

12

STERİLİZASYON YÖNETMELİĞİ

Değişik:
01.04.2005

20.10.2016

İNTERNET

http://www.saglik.gov
.tr/TR/belge/1-
10615/yatakli-tedavi- kurumlari-isletme- yonetmeligi-son- degisi-.html

6 AY

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

 

13

RESMİ YAZIŞMA
KURALLARI

2.12.2011

 

İNTERNET

r/TR,86/resmi- yazismalarda- uygulanacak-esas-ve-

3 AY

İDARİ BİRİM

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

14

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

23.7.1965

28.08.2017

İNTERNET

http://www.mevzuat. gov.tr/MevzuatMetin/
1.5.657.pdf

6 AY

İDARİ BİRİM

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

15

SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE YÖNERGESİ

1.3.2011

19.02.2016

İNTERNET

https://www.saglik.gov.tr/TR,11267/saglikta-performans-ve-kalite-yonergesi.html

HER AY

KALİTE BİRİMİ

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

 

16

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

18.1.2007

 

İNTERNET

http://mevzuat.meb.g ov.tr/html/26407_0.h tml

6 AY

TAŞINIR KAYIT BİRİMİ

TAŞINIR KAYIT VE KONT.
GÖREVLİLERİ

 

17

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ

19.4.2011

10.20.2016

İNTERNET

https://www.saglik.gov.tr/TR,10526/hemsirelik-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik-yayimlanmistir.html

6 AY

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

 

18

KAMU İHALE KANUNUN VE ALT YÖNETMELİKLER

22.1.2002

7.06.2014

İNTERNET

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140607-20.htm

3 AY

SATINALMA BİRİMİ

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

19

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK
SİGORTASI KANUNU

31.5.2006

19.05.2017

İNTERNET

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170520.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170520.htm

6 AY

FATURALANDIRMA
BİRİMİ

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

20

4857 SAYILI İŞ KANUNU VE ALT YÖNETMELİKLER

22.5.2003

 

İNTERNET

http://www.tbmm.go v.tr/kanunlar/k4857.h tml

6 AY

İDARİ BİRİM

HASTA HİZMETLERİ VE SAĞLIK OTELCİLİĞİ  MÜDÜRÜ

 

21

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

10.12.2003

 

İNTERNET

http://www.mevzuat. gov.tr/Metin.Aspx?Me vzuatKod=1.5.5018& MevzuatIliski=0&sourc eXmlSearch=

6 AY

İDARİ BİRİM

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

22

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

16.5.2003

25.08.2017

İNTERNET

http://mevzuat.meb.g ov.tr/html/19816_0.h tml

6 AY

ARŞİV

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

23

ÖZGÜRLÜK ÖLÇÜTÜ VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

16.12.2010

20.10.2016

İNTERNET

http://www.saglik.gov
.tr/TR/belge/1-
11521/ozurluluk- olcutu- siniflandirilmasi-ve-
ozurlulere-verile-.html

6 AY

SAĞLIK KURULU

HASTA HİZMETLERİ VE SAĞLIK OTELCİLİĞİ  MÜDÜRÜ

 

24

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNEVER İLECEK SAĞLIK KURULU
RAPORLARI HAKKINDA GENELGE

17.4.2006

4.05.2006

İNTERNET

http://www.ttb.org.tr
/mevzuat/index.php?
option=com_content
&task=view&id=389&I
temid=35

6 AY

SAĞLIK KURULU

HASTA HİZMETLERİ VE SAĞLIK OTELCİLİĞİ  MÜDÜRÜ

 

25

SİLAH RUHSATI VERİLECEK KİŞİLERE VERİLECEK SAĞLIK RAPORU
HAKKINDA GENELGE

24.5.2004

4.05.2006

İNTERNET

http://www.ttb.org.tr
/mevzuat/index.php?
option=com_content
&task=view&id=389&I
temid=35

6 AY

SAĞLIK KURULU

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

26

VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNDE

26.9.2006

 

İNTERNET

http://www.kararara. com/forum/viewtopic
.php?f=3&t=2479#p28
02

6 AY

SAĞLIK KURULU

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

27

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

13.01.1983
DEĞİŞİK
01.04.2005

20.10.2016

İNTERNET

http://www.saglik.gov
.tr/TR/belge/1-
10615/yatakli-tedavi- kurumlari-isletme- yonetmeligi-son- degisi-.html

6 AY

TIBBİ HİZMETLER BİRİMİ

BAŞHEKİM

 

28

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ
PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

12.3.2012

16.06.2017

İNTERNET

http://www.kalite.sagl ik.gov.tr/index.php?la ng=tr&page=46&news Cat=1&newsID=772

6 AY

MUTEMETLİK

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

29

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

24.03.2013
Değişik:RG-
26/9/2013

28.04.2015

İNTERNET

http://www.ttb.org.tr
/mevzuat/index.php?
option=com_content
&view=article&id=953
:teblig&

6 AY

GELİR TAHAKKUK

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

30

DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

18.06.2010
Değişik:RG-
14/2/2012

20.10.2016

İNTERNET

http://www.saglik.gov
.tr/TR/belge/1-
15070/diyaliz- merkezleri-hakkinda- yonetmelikte- degisiklik-yap-.html

6 AY

DİYALİZ ÜNİTESİ

BAŞHEKİM

 

31

SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

8.3.1995

19.12.2012

İNTERNET

http://www.saglik.gov
.tr/TR/belge/1-
524/saglik-bakanligi- disiplin-amirleri- yonetmeligi.html

6 AY

İDARİ BİRİM

HASTANE YÖNETİCİSİ

 

32

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

11.12.2009

20.10.2016

İNTERNET

http://www.saglik.gov
.tr/TR/belge/1-
9912/saglik-bakanligi- hizmet-ici-egitim- yonetmeligi.html

6 AY

EĞİTİM BİRİİMİ

EĞİTİM HEMŞİRESİ

 

33

SAĞLIK BAKANLIĞI SİCİL  AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

8.9.1986

20.10.2016

İNTERNET

http://www.saglik.gov
.tr/TR/belge/1-
525/saglik-bakanligi- sicil-amirleri- yonetmeligi.html

6 AY

İDARİ BİRİM

HASTANE YÖNETİCİSİ

 

34

TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ

9.1.2007

20.10.2016

İNTERNET

http://www.saglik.gov
.tr/TR/belge/1-
4131/tibbi-cihaz- yonetmeligi.html

6 AY

SATINALMA BİRİMİ

SATINALMA GÖREVLİSİ

 

35

EVDE BAKIM HİZMETLERİ SUNUM YÖNETMELİĞİ

10.03.2005
Değişik
06/11/2007

20.10.2016

İNTERNET

http://www.saglik.gov
.tr/TR/belge/1-
570/evde-bakim- hizmetleri-sunumu- hakkinda- yonetmelik.html

6 AY

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

BAŞHEKİM

 

36

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

11.05.2000
Değişik:
RG15/03/2007

20.10.2016

İNTERNET

http://www.saglik.gov
.tr/TR/belge/1-
510/acil-saglik- hizmetleri- yonetmeligi.html

6 AY

ACİL SERVİS

BAŞHEKİM

 

37

SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN HASTALARIN HEKİMİ SEÇMESİNE VE
DEĞİŞTİRMESİNE İMKAN VERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE

19.10.2007

19.02.2016

İNTERNET

http://www.saglik.gov
.tr/TR/belge/1-
5280/saglik-hizmeti- sunumunda-poliklinik- hizmetlerinin-hasta-
.html

6 AY

POLİKLİNİKLER

BAŞHEKİM

 

38

SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN UYGULANMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

24.2.2011

19.02.2016

İNTERNET

http://www.saglik.gov
.tr/TR/belge/1-
12133/saglik- bakanliginca-sunulan- evde-saglik- hizmetlerinin-u-.html

6 AY

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ

BAŞHEKİM

 

39

SU ARITMA
SİSTEMİ YÖNERGESİ

17.4.2009

19.02.2016

İNTERNET

http://www.saglik.gov
.tr/TR/belge/1-
6842/su-aritma- sistemi- yonergesi.html

6 AY

DİYALİZ ÜNİTESİ

BAŞHEKİM

 

40

SAĞLIK BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ

9.1.1995

19.02.2016

İNTERNET

http://saglik.gov.tr/TR,11252/saglik-bakanligi-izin-yonergesi.html

6 AY

İDARİ BİRİM

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 
 

41

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ ÖNERGESİ

6.11.2011

19.02.2016

İNTERNET

https://www.saglik.gov.tr/TR,11242/yatakli-tedavi-kurumlari-tibbi-kayit-ve-arsiv-hizmetleri-yonergesinde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonergesi.html

6 AY

ARŞİV BİRİMİ

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

42

YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN
UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

16.10.2009

25.05.2015

İNTERNET

https://www.saglik.gov.tr/TR,11321/yatakli-saglik-tesislerinde-acil-servis-hizmetlerinin-uygulama-usul-ve-esaslari-hakkinda-teblig.htmlOperaStable/Shell/Open/Command

6 AY

ACİL SERVİS

BAŞHEKİM

 

43

VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN TIBBİ
TANI CİHAZLARI İÇİN ORTAK TEKNİK ÖZELLİĞİ TEBLİĞİ

 07.04.2015

25.05.2015

İNTERNET

https://www.saglik.gov.tr/TR,11318/vucut-disinda-kullanilan-tibbi-tani-cihazlari-icin-ortak-teknik-ozellikler-tebligi.html

6 AY

SATINALMA BİRİMİ

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

44

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ VERİMLİLİK

5.10.2012

 

İNTERNET

 

6 AY

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

45

ÇALIŞAN
GÜVENLİĞİ

14.5.2012

30.09.2015

İNTERNET

 

6 AY

 

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ     ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

47

MHRS HAKKINDA
YÖNERGE

13.6.2012

19.02.2016

İNTERNET

https://www.saglik.gov.tr/TR,11289/merkezi-hekim-randevu-sistemi-calisma-usul-ve-esaslari-hakkinda-yonerge.html

6 AY

BİLGİ İŞLEM

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU

 

48

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI STANDART KADRO YÖNERGESİ

23.5.2012

13.11.2015

İNTERNET

http://www.yhgm.saglik.gov.tr/TR,10586/bakanlik-tasra-13112015-tarihinde-guncellenmistir.html

6 AY

İDARİ BİRİM

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

49

MERKEZ TEŞKİLATI PERSONELİNE YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN GENELGE

11.6.2012

 

İNTERNET

http://personel.saglik. gov.tr/20121-sayili- hakem-kurulu- kararlari-uyarinca- merkez-teskilati- personeline-yapilacak- ek-odemeye-iliskin- genelge-id3612-
26.html

6 AY

EK ÖDEME MUTEMETLİĞİ

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

50

ALT BÖLGE TAYİNLERİ VE İL İÇİ ATAMALAR HAKKINDA GENELGE

8.9.2011

 

İNTERNET

http://personel.saglik. gov.tr/alt-bolge- tayinleri–ve-il-ici- atamalar-hakkinda- genelge-id3284-
26.html

6 AY

İDARİ BİRİM

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

51

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİNİN YENİDEN HİZMETE ALINMASI VE KURUM İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN YÖNERGE

8.4.2011

 

İNTERNET

http://personel.saglik. gov.tr/4b-sozlesmeli- personelinin-yeniden- hizmete-alinmasi-ve- kurum-ici-yer- degisikligine-dair- yonerge-id3030-
26.html

6 AY

İDARİ BİRİM

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

52

OKSİJEN ÜRETİM VE DEPOLAMA SİSTEMİ HAKKINDA GENELGE

14.9.2012

 

İNTERNET

http://www.saglikaktu el.com/haber/hastane lerde-oksijen-uretim- ve-depolama-sistemi- hakkinda-genelge-
27913.htm

6 AY

TEKNİK BİRİM

TEKNİK BİRİM SORUMLUSU

 

53

MEDİKAL GAZ FAALİYETLERİ HAKKINDA GENELGE

19.12.2011

10.09.2015

İNTERNET

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150910-5.htm

6 AY

TEKNİK BİRİM

TEKNİK BİRİM SORUMLUSU

 

54

ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ

31.12.2005

30.03.2016

İNTERNET

http://www.saglik.gov
.tr/TR/belge/1-
4998/on-mali-kontrol-

6 AY

SATINALMA BİRİMİ

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

islemleri- yonergesi.html

 

55

KAMU HASTANE BİRLİKLERİNE GEÇİŞ İŞLEMLERİYLE
İLGİLİ 2012/36
SAYILI GENELGE

31.10.2012

 

İNTERNET

http://www.tkhk.gov.t r/TR,1469/2012-36- nolu-kamu-hastane- birliklerine-gecis- islemleri-.html

6 AY

İDARİ BİRİM

HASTANE YÖNETİCİSİ

 

56

T.K.H.K. TAŞRA
TEŞKİLATI ÇALIŞMA
USUL VE ESASLARI

31.10.2012

 

İNTERNET

http://www.tkhk.gov.t
r/TR,1471/turkiye- kamu-hastaneleri-

6 AY

İDARİ BİRİM

HASTANE YÖNETİCİSİ

 

57

SATIN ALMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENELGE

2.11.2012

 

İNTERNET

http://www.tkhk.gov.t r/TR,972/2012-03- nolu-satinalma- islemleri-ile-ilgili- genelge.html

6 AY

SATINALMA BİRİMİ

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

58

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

24.3.2013

 

İNTERNET

http://www.istanbule czaciodasi.org.tr/?pag e=duyurular&anns_ID
=3947

6 AY

GELİR TAHAKKUK

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ YARDIMCISI

 

59

MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN MALİYE BAKANLIĞI’NIN
03.01.2013 TARİH VE 33 SAYILI GENELGE

3.1.2013

 

İNTERNET

http://www.saglikaktu el.com/haber/mali-ve- sosyal-haklara-iliskin- maliye-bakanliginin-
03012013-tarih-ve-33- sayili-g-29532.htm

6 AY

SATINALMA BİRİMİ

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

60

BÜTÇE UYGULAMA GENELGESİ

11.05.2012

12.01.2017

İNTERNET

http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/10533,butteblig12017pdf.pdf?0

6 AY

SATINALMA BİRİMİ

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

61

2014-2015-2016
YILI DÖNER SERMAYE BÜTÇE ÇAĞRISI GENELGESİ

30.10.2013

 

İNTERNET

http://www.tkhk.gov.t r/TR,4562/2013-12- nolu-2014-2015-2016- doner-sermaye-butce- cagrisi-.html

6 AY

SATINALMA BİRİMİ

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

62

2012/49 NOLU TİCARİ ALANLARIN KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN GENELGE

31.12.2012

1.02.2013

İNTERNET

https://www.saglik.gov.tr/TR,4834/201249-nolu-ticari-alanlarin-kiraya-verilmesine-iliskin-genelge.html

6 AY

SATINALMA BİRİMİ

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

63

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

14.2.2013

30.09.2016

İNTERNET

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17130&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ek%20ödeme

6 AY

EK ÖDEME MUTEMETLİĞİ

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

64

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN KALİTE KATSAYISININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

14.2.2013

 

İNTERNET

http://www.tkhk.gov.t r/Eklenti/1303,saglik- tesisi-kalite-yonergesi-
-14022013.pdf?0

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

HASTANE YÖNETİCİSİ

 

65

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞILK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN LABORATUAR UZMANLARININ EK ÖDEMELERİNE ESAS KRİTER KATSAYILARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE

14.2.2013

 

İNTERNET

http://www.tkhk.gov.t r/Eklenti/1302,laborat uvar-uzmanlari-kriter- katsayilari-yonergesi–
-14-.pdf?0

6 AY

EK ÖDEME MUTEMETLİĞİ

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

66

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER YÖNERGESİ

14.2.2013

 

İNTERNET

http://www.tkhk.gov.t r/Eklenti/1820,genel- yazi-yeni-girisimsel- islemler-yonergesi-
03062013.pdf?0

6 AY

İNCELEME HEYETİ

HASTANE YÖNETİCİSİ

 

67

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

14.2.2013

 

İNTERNET

http://www.tkhk.gov.t r/Eklenti/1299,2- basamak-birim- performans- yonergesi—
14022013.pdf?0

6 AY

EK ÖDEME MUTEMETLİĞİ

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

68

SHKS DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

5.2.2013

 

İNTERNET

http://www.kalite.sagl ik.gov.tr/content/files
/duyurular_2011/201
1/09_mart_2011/dys_
icsayfalar.pdf

6 AY

KALİTE YÖNETİMİ

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

 

69

KAMU HASTANE BİRLİKLERİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ UZMAN VE BÜRO GÖREVLİLERİNİN İŞE ALINMA VE BİRLİKLERE DAĞILIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

14.2.2013

 

İNTERNET

http://www.tkhk.gov.t r/Eklenti/1347,yonerg e.pdf

6 AY

İDARİ BİRİM

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

70

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ KAPSAMINDA DESTEKLEYİCİ TALEBİ İLE YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

20.2.2013

GÜNCELLEME YOKTUR.

İNTERNET

http://www.klinikarastirmalar.org.tr/admin/spaw/uploads/files/YO_NERGE%20SUNUM.pdf

6 AY

SATINALMA BİRİMİ

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

71

ACİL SERVİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE KLİNİK KARAR VERME REHBERİ OLUŞTURULMUŞTUR

7.3.2013

 

İNTERNET

http://www.tkhk.gov.t r/TR,2601/acil-servis- klinik-karar-verme- rehberleri.html

6 AY

ACİL SERVİS

BAŞHEKİM

 

72

2013-3 NOLU 209
SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ GENELGESİ

13.3.2013

 

İNTERNET

http://www.tkhk.gov.t r/Eklenti/1465,2013-
3-nolu-209-sayili- kanun-degisikligi- genelgesi.pdf

6 AY

İDARİ BİRİM

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

73

2013-4 NOLU İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENELGE

22.3.2013

 

İNTERNET

http://www.tkhk.gov.t r/Eklenti/1517,2013-
04-nolu-ihalelere- katilmaktan- yasaklama-islemleri-
.pdf?0

6 AY

SATINALMA BİRİMİ

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

74

ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN GEÇİCİ 1. MADDESİ İLE İLGİLİ DUYURU

17.4.2013

4.04.2015

İNTERNET

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150404-7.htm

6 AY

İDARİ BİRİM

HASTANE YÖNETİCİSİ

 

75

HUKUKİ YARDIM GENELGESİ 2013 –
2

17.4.2013

16.03.2016

İNTERNET

http://www.saglik.gov
.tr/TR/belge/1-
24193/hukuki-yardim- genelgesi-20132-
17042013-tarih-ve-
9854say-.html

6 AY

TÜM ÇALIŞANLAR

HASTANE YÖNETİCİSİ

 

76

SHKS VE İLAÇ GÜVENLİĞİ REHBERİ GÜNCELLENDİ

24.4.2013

 

İNTERNET

http://www.kalite.sagl ik.gov.tr/index.php?la ng=tr&page=46&news Cat=1&newsID=976

6 AY

KALİTE BİRİMİ

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

 

77

ÖLÜM BİLDİRİM SİSTEMİ

26.12.2013

6.10.2015

İNTERNET

https://www.saglik.gov.tr/TR,11167/olum-bildirim-sistemiobs-genelgesi.html

6 AY

TÜM ÇALIŞANLAR

HASTANE YÖNETİCİSİ

 

78

DOĞUM EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ

 

 

İNTERNET

http://www.asm.gov.t r/UploadGenelDosyala r/Dosyalar/143/E%C4
%9E%C4%B0T%C4%B
0M/25_01_2011_15_
44_25.pdf

6 AY

DOĞUMHANE

BAŞHEKİM / SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

 

79

BEBEK VE ÇOCUK İZLEM PROTOKOLLERİ

5.6.2008

19.12.2012

İNTERNET

http://www.saglik.gov
.tr/TR/belge/1-
6946/bebek-ve-cocuk- izlem-protokolu- genelgesi-2008–
45.html

6 AY

DOĞUMHANE

BAŞHEKİM / SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

 

80

DOĞUM SONRASI BAKIM YÖNETİMİ REHBERİ

3.5.2010

19.12.2012

İNTERNET

http://www.saglik.gov
.tr/TR/belge/1-
10310/dogum-sonu- bakim-yonetim- rehberi-genelgesi-
2010–27.html

6 AY

DOĞUMHANE

BAŞHEKİM / SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

 

81

ADVERS ETKİ BİLDİRİMİ

 

 

İNTERNET

http://www.iegm.gov. tr/UnitsPageDescripti on.aspx?BirimId=qNb Dt1uv/1w=&KonuId=i OyFprWHqlA=

6 AY

ECZANE

ECZANE

 

82

HİZMET KALİTE
STANDARTLARI

 

17.01.2017

İNTERNET

http://kalite.saglik.gov.tr/TR,12679/saglikta-kalite-standartlari-sks.html

6 AY

KALİTE YÖNETİMİ

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ