Kalite Birim Yönetimi

Esin Ölekli
Kalite Yönetim Direktörü / Başhemşire
Nermin Tekdurmaz
Kalite Birim Çalışanı