Özel Çapa Divrik Sağlık İşletmeleri A.Ş.

İtfaiye, Bem-Birsen Belediye ve Özel İdare

İtfaiye, Bem-Birsen Belediye ve Özel İdare

03 Ekim 2011 Pazartesi günü, Özel Çapa Hastanesi ve İtfaiye, Bem-Birsen Belediye ve Özel İdare Çalışanları Şubesi arasında sağlık antlaşması yapılmıştır. Bu antlaşma ile; İtfaiye, Bem-Birsen Belediye ve Özel İdare Çalışanları Şubesi üye ve yakınları, tüm tetkik ve tedavi süreçlerinde hastanemiz özel imkanlarından yararlanacaklardır.