MİSYONUMUZ

Tanı teşhis tedavi konusunda güvenilir alt yapısı, güncel bilimsel bilgilere sahip hekim ve personeli ile, hasta memnuniyetini temel alan bir sağlık kuruluşu olmaktır.

VİZYONUMUZ

Tıbbi bilgisi, teşhis, tedavi tecrübesi ve Dünya çapında teknolojik alt yapısıyla Türkiye, Avrupa ve yakın çoğrafyasında öncelikli tercih edilen bir sağlık kurumu olmaktır.

DEĞERLERİMİZ

– Dürüstlük ve mesleki etik kurallara sadakat.
– Öncülük.
– Kararlılık, tutarlılık ve şeffaflık.
– Hasta odaklılık.
– Saygı, hoşgörü ve paylaşımcılık.
– Yeniliklere ve gelişime açık olmak.

Özel Çapa Hastanesi üst yönetimi olarak yukarıdaki taahhütlerimizi yerine getirebilmek için Kalite Yönetim Sisteminin tüm uygulamalarına öncelik vereceğimizi ve performansını düzenli aralıklarla gözden geçireceğimizi taahhüt ederiz.