Özel Çapa Divrik Sağlık İşletmeleri A.Ş.

İşitme iki ana bileşene göre ölçülür. Bunlar, frekans ve ses yoğunluğu yüksekliğidir. Odyometri testi, bir kişinin işitmesini çeşitli yoğunluk seviyelerinde (desibel cinsinden ölçülen) çeşitli frekans seviyelerinde (saniyedeki devirlerde hz. olarak ölçülür) ölçmek ve grafiklemek için kullanılan bir yöntemdir. Her ne kadar işitme altındaki en riskli gruplar olan küçük çocukları ve yaşlıları test etmek için sıkça kullanılsa da, başarılı bir işitme kaybı önleme programında da kullanılmaktadır. Odyometri taraması karışık bir test değildir ve minimum aletlere ihtiyaç duyar.

Odyometri Testi Nasıl Yapılır?

Bir odyometri cihazı, işitilebilir, algılanabilir frekanslar boyunca elektriksel darbeler üreten değişken bir frekans osilatöründen, elektriksel darbeleri sese veya titreşime dönüştürmek için bir dönüştürücüye ve yoğunluktaki varyasyonları oluşturmak için bir zayıflatıcıya sahiptir. Cihaz, belirlenmiş bir test tesisinin sabit bir parçası veya çeşitli ayarlarda kullanım esnekliğine sahip taşınabilir bir ünitesi olabilir. Ses kulaklıktan veya hasta tarafından takılan bir kulaklıktan iletildiğinde ve hasta yanıtları kaydedildiğinde, bir hava iletimli odyogram üretilir. Hava iletimli odyometri cihazı, hem sensorinöral hem de iletken işitmeyi değerlendirir.

Sensörinöral işitme, iç kulağın kokleası, işitsel sinir ve beynin koklea çekirdeği tarafından üretilenleri ifade eder. Sensorinöral işitme kaybının hem kazanılmış hem de konjenital nedenleri vardır. Sadece sensörinöral işitmeyi test etmek için, bir kemik iletimli odyogram gerçekleştirilir. Bu yöntemle, fiziksel inceleme yaparken bir ayar çatalı kullanmaya benzer şekilde, mastoid işlemine veya alına karşı bir kemik iletimli osilatör veya vibratör tutulur. Genellikle bir kafa bandı ile sabitlenmiş olan vibratör, kafatasını salınım haline getirerek kokleadaki sıvının bozulmasına neden olur. Bu rahatsızlık, koklea tarafından algılanır ve hepsi işitsel sinirden, orta kulak sistemi kullanılmadan koklear çekirdeklere aktarılır. Sonuçlar kemik iletimli odyogram olarak derecelendirilir. Saf sensörinöral işitme kaybı ile hem hava hem de kemik iletimi bozulmuştur ve bozukluklar yaklaşık olarak aynıdır. Test 5-10 dakika sürmektedir.

Odyometri Taraması Nerelerde Kullanılır?

 • Mümkün olan en erken yaştaki çocuklarda genel taramasında,
 • Sensörinöral işitme kaybı nedenlerinden bir tanesine (veya daha fazlasına) maruz kalma durumunda,
 • Çocuklarda geç konuşma sebebini bulmada,
 • Kalıcı davranış sorunları, çocuklarda veya yaşlılarda değişikliklerin sebebini bulmada,
 • Özellikle geriatrik değerlendirme yapılırken yaşlıların taranması gerektiğinde,
 • Hastanın işitme kaybı şikâyetlerinde
 • Kalıcı seröz otitis mediada, özellikle çocuklarda olan bilateral durumlarda
 • Şüphelenilen sensorinöral işitme kaybı olan timpanometri uygulanan herkeste (anormal bir timpanogram genellikle iletken işitme kaybı anlamına gelir; ancak, sensorinöral işitme kaybı da olabilir)
 • Başarısız bir tarama testinin odyometrik değerlendirilmesinde
 • Kulak çınlaması, baş dönmesi veya baş dönmesi şikâyetlerinde
 • Şiddetli kafa travmasından sonra
 • Ototoksik ilaçların kullanımından sonra
 • Menenjit, ensefalit veya işitmeyi etkileyebilecek diğer ciddi viral veya bakteriyel enfeksiyonlardan sonra
 • Gürültülü çalışma ortamına sahip kişilerde kullanılmaktadır.

Hastanemizde Odyometri Taraması Yapılmaktadır.

İletişim: 0212 530 58 00 – 444 22 72 – 0549 324 22 72 – 0542 510 22 72 – 0542 347 22 72 – 0541 320 94 00 – 0542 326 10 66 – 0544 453 22 72