Op. Dr. Firuz Kiraz - Özel Çapa Hastanesi

Op. Dr. Firuz Kiraz

Üroloji

Eğitim

Avrupa Üroloji Derneği
Türk Üroloji Derneği
Endo Üroloji Derneği
Türk Androloji Derneği

Mesleki Tecrübe

Özel Haznedar Sağlık Hastanesi
Pendik Şifa Hastanesi
Meditime Cerrahi Tıp Merkezi
ve Meditepe Cerrahi Tıp Merkezi
Güneşli Erdem Hastanesi
Yeni İklim Hastanesi
Yeni Ufuk Hastanesi
Özel Çapa Hastanesi

Katıldığı mesleki eğitimler, kurslar ve konferanslar

2.Ulusal Androloji Kongresi (KKTC)
6.Uluslararası Androloji Kongresi (İZMİR)
7.Ankara Üroonkoloji Kursu (ANTALYA)
Cinsel Mutluluk Sempozyumu (İSTANBUL)

Uzmanlık Alanları

Üriner sisteme ait taş hastalığı tedavileri ve endoskopik ameliyatları, taşların idrar kanalından ve böbreklerden alınması, kırılması, uretere ve böbreklere stent konulması (ureteroskopik,perkütan taş ameliyatları)
İnfertilite (kısırlık)ile ilgili tedaviler ve ameliyatları (varikoselektomi,mikrocerrahi teknik,testis biyopsi,TESE)
Üroonkoloji (üriner sisteme ait tümör, kanser tedavileri ve cerrahisi; radikal nefrektomi, radikal prostatektomi, mesane tümörleri TUR, testis tümörleri orşioektomi)
Pediatrik üroloji (inmemiş testis, hidroselektomi, inguinal herni – kasık fıtığı, hipospadias – peygamber sünnetli olma, kordon kisti, epididim kisti ameliyatları, meatotomi – idrar çıkış deliği darlığı, cerrahi sünnet)
Prostatla ilgili ameliyatlar (TUR, plazmakinetik prostatektomi, açık prostat ameliyatları, mesane boynu darlığı rezeksiyonu, internal üretrotomi – idrar kanalı darlığı kapalı ameliyatı)
İnkontinans – idrar kaçırma ile ilgili tedavi ve ameliyatlar (TOT, BURCH kolposuspansiyon, sling operasyonları)

Yayınlanmış Makaleler

Üst üriner trakt ürotelyal tümörlerinde konservatif cerrahi yaklaşımlarla ilgili tedavi sonuçları ve klinik deneyimlerimiz.
Aşırı aktif mesane detrüsör gelişiminde epitelyal disfonksiyonun rolü.
Şok dalga litotripsi sırasında (ESWL) Sedoanaljezinin önemi,katkıları.
Değişik lokalizasyonlu üreter taşlarının tedavisinde pnömotik litotripsi sonuçlarımız.