Özel Çapa Divrik Sağlık İşletmeleri A.Ş.

Princess Old City Hotel

23 Kasım 2011 Çarşamba günü, Özel Çapa Hastanesi ve Princess Old City Hotel arasında sağlık antlaşması yapılmıştır. Bu antlaşma ile; Princess Old City Hotel müşterilerine ve çalışanlarına tüm tetkik ve tedavi süreçlerinde hastanemiz özel imkanlarından yararlanacaklardır.