Özel Çapa Divrik Sağlık İşletmeleri A.Ş.

S.K.S Kalite Yönetimi

S.K.S Kalite Birimi Ekibimiz:

Nermin TEKDURMAZ

Nermin TEKDURMAZ

Kalite Direktörü

Neslihan ÖZARSLAN

Neslihan ÖZARSLAN

Kalite Çalışanı

Kalite Politikası

Öz Değerlendirme Ekipleri ve Takvim Planı 2021

Kalite Yönetim Yapısı Organizasyon Şeması

Birim Bazlı Gösterge Sorumluları Listesi

Birim Kalite Sorumluları Listesi

Kurul, Komite, Konsey, Komisyon ve Ekiplerin Listesi