Özel Çapa Divrik Sağlık İşletmeleri A.Ş.

Skolyoz Röntgen

Skolyoz, omurganın anormal bir yanal eğriliği olarak tanımlanır. Genç bireylerde oldukça yaygındır ve sıklıkla idiyopatik ve asemptomatiktir. Ancak bazı durumlarda, altta yatan yapısal veya nörolojik anormalliklerin bir sonucudur.  Tanım olarak, bir skolyoz, Cobb açısının 10 dereceden büyük olduğu herhangi bir lateral spinal eğriliktir, ancak küçük eğrilikler genellikle tedavi gerektirmez. Omurganın asemptomatik eğriliği, 10 dereceden daha az Cobb açısı ile spinal asimetri 2 olarak bilinir. Çoğu durumda, bu durum eğer şiddetli ise bir skolyoz belirgindir.

Skolyoz röntgeni ise, x-ışını yardımıyla omurganın ayrıntılı görüntülerini oluşturmak için az miktarda radyasyon kullanan nispeten güvenli ve ağrısız bir testtir. Muayene sırasında, bir X-ışını makinesi arkadan bir ışın gönderir ve bir bilgisayar veya özel bir kaydediciye görüntü kaydedilir. Skolyoz röntgenindeki X-ışını torasik omurgayı (üst sırt) ve bel omurgasını (alt sırt) içerir.

X-ışını görüntüsü siyah beyazdır. Işınının geçişini engelleyen yoğun vücut parçaları, X ışını görüntüsünde beyaz görünür. Kaslar gibi daha yumuşak vücut dokuları, X-ışını ışınlarının içinden geçmesini ve daha koyu görünmesini sağlar.

2 farklı film, genellikle omurgadan, biri arkadan (ön veya arka görünüm) ve biri yandan (yan görünüm) çekilir. Bazen hastanın yana eğildiği başka görüşler de alınır.

Skolyozların çoğunluğunun (% 80) altta yatan nedenleri belli değildir ve idiyopatik 1 olarak adlandırılır. Skolyoz da geniş bir şekilde postüral veya yapısal olarak bölünebilir. Postural veya yapısal olmayan eğrilikler esnektir, yani skolyozun konveksitesine doğru lateral bükülme ile paraleldirler ve segmentasyon anormallikleri, rotasyonel deformite veya vertebral cisim sıkışması ile ilişkili değildirler. Postural eğriler, zaman zaman, kemik değişiklikleri, ligaman kısalması ve kas atrofisi meydana geldiğinde sekonder olarak sabitlenebilir.

Hangi Durumlarda Skolyoz Röntgeni İstenir?

  • Doğuştan skolyoz: Segmentasyon anormallikleri (hemivertebralar ), bağ dokusu bozuklukları (marfan hastalığı ), nörofibromatozis tip 1 ve iskelet displazileri  (akondroplazi )
  • Nöromüsküler skolyoz: Chiari malformasyonları, beyin felci, diastematomiyeli, kas distrofileri, syringomyeli, spinal disrafizm, omuriliğe bağlı kas atrofisi, bağlı kordon
  • Kemik anormalliklerine neden olan enfeksiyonlar (piyojenik osteomiyelit, tüberküloz spondilit)
  • Tümörler: Kemiklerde oluşan, osteoid osteoma , osteoblastom , metastaz
  • Yumuşak doku tedavisi: Meningioma , nörofibroma , astrositom , ependymoma sorunlarının belirlenmesi için skolyoz röntgeni istenir.
  • İşlem yaklaşık 15 dakika sürebilir, ancak radyasyona maruz kalma süresi birkaç saniyeden azdır.

Hastanemizde Skolyoz Röntgen Çekimleri Yapılmaktadır.

İ
letişim: 0212 530 58 00 – 444 22 72 – 0549 324 22 72 – 0542 510 22 72 – 0542 347 22 72 – 0541 320 94 00 – 0542 326 10 66 – 0544 453 22 72