Tanı ve Teşhis Ünitelerimiz

İşitme iki ana bileşene göre ölçülür. Bunlar, frekans ve ses yoğunluğu yüksekliğidir. Odyometri testi, bir kişinin işitmesini çeşitli yoğunluk seviyelerinde (desibel ...
Radyofrekans, ağrının sinyal göndermesini önlemek için, küçük bir sinir dokusu alanını ısıtarak bir elektrik akımı kullanır. Isı, iğne elektrotu adı verilen ...
Çoğunlukla cerrahi operasyonlardan önce, hastanın vücudunun tümünü veya bir kısmını, ağrıya duyarsız hale getirmek için yapılan işleme anestezi denilir.  Bu ...
Elektromiyografi (EMG), kas sistemindeki sağlık durumlarını ve kas sistemini yöneten sinir hücrelerini değerlendiren bir uygulamadır. Bu sinir hücreleri, motor nöronları olarak ...
Vücut yüzeyinden kayıt yaparak, kalp tarafından üretilen elektrik potansiyelindeki farklılıkları kaydeden uygulamaya Elektrokardiyografi (EKG) denilir. Tamamen ağrısız ve risksiz bir ...
Timpanometri kulak zarı ve orta kulağın uyumluluğunu değerlendirmek için kullanılan basit, güvenilir ve objektif bir çalışmadır. Östaki borusunun işlevi olan ...
Eforlu EKG testi, Kalbin en hızlı çalıştığı zamanlarda nasıl ve ne kadar tepki verdiğini belirlemek için yapılan testtir. Test sırasında, ...
Mikrobiyoloji; mikrop adı verilen, bir çoğu ancak mikroskopta görülebilen küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu mikroorganizmaların pek çoğu, insanda ...
Radyoloji laboratuvarı, çeşitli tıbbi araçların yardımıyla birçok farklı hastalığın teşhis edildiği ve araştırmaların yapıldığı özel bir alandır. Radyoloji laboratuvarında hastalıkların ...
Hastalıklara bağlı olarak hücre, doku ve organlarında ortaya çıkan biyokimyasal bozuklukların mekanizmalarını inceleyerek, hastalıkların önlenmesi tanısı. Nasıl seyredeceği ve tedavinin ...
4 boyutlu ultrason testi, bebeğin hareketli görüntüsünü rahimde yeniden üretmenin bir yoludur. Bu ultrason testi, hareketli görüntüyü oluşturmak için ses dalgaları ...
Ultrason veya sonografi, iç organlar gibi yumuşak dokuları görselleştirmek için yüksek frekanslı ses dalgalarının kullanılmasıdır. Dokuların hareketini veya kan akışını ...
Bilgisayarlı tomografi veya BT, bilgisayarlı bir röntgen görüntüleme prosedürünü ifade eder. Bu görüntüleme yönteminde, dar bir röntgen ışını, makinenin bilgisayarı tarafından ...
Mamografi, meme dokusunu görüntülemede kullanılan radyolojik bir araçtır. Bu uygulama kalsifikasyonların, kistlerin, fibroadenomların ve kanser kitlelerinin teşhisi için kullanılır. Sadece memelerin ...
Kalbin, içyapısını ve işlevini ses dalgaları yardımıyla (ultrasonografi) incelenmesi işlemidir. Yaygın olarak kullanılan eko kardiyografi, doktorun, kalbin atmasını ve kan ...
Endoskopi, doktorun vücudun iç kısımlarına bakmak için uzun, ince, esnek bir tüp kullandığı tıbbi bir işlemdir. Endoskop olarak bilinen tüpün ...
Holter, hastanın kalp ritmini takip edebilen küçük, giyilebilir bir cihazdır. Kalp ritmini ve faaliyetini incelemek için doktor, 1-2 gün süreyle ...
Skolyoz, omurganın anormal bir yanal eğriliği olarak tanımlanır. Genç bireylerde oldukça yaygındır ve sıklıkla idiyopatik ve asemptomatiktir. Ancak bazı durumlarda, altta yatan ...
Elektroensefalografi (EEG) beyindeki elektriksel aktiviteleri ve fonksiyonları değerlendirmek için kullanılan bir testtir. Beyin hücreleri kendi aralarında elektriksel dokunuşlarla iletişim kurar. EEG, bu ...
Uzun, esnek ve üzerinde fleksibl video kamera ile ağız yolundan girerek, mide, on iki parmak bağırsağı ve ince bağırsağın görsel ...
Ultrasonik renkli Doppler, ultrasonik pulse-echo teknikleri kullanılarak elde edilen anatomik bilgiyi, bu teknikler kullanılarak elde edilen hız bilgisiyle birleştirerek, doku ...
Rektum ve kalın bağırsaktaki değişiklikleri ve anormallikleri incelemek için kullanılan tanı yöntemine kolonoskopi denilir. Kolonoskopi sırasında rektum bölgesine, uzun ve ...
Bronkoskopi solunum yollarını görmek ve çeşitli akciğer hastalıklarını teşhis etmek için yapılan bir testtir. Doktor, akciğerlere ulaşmak için burundan veya ...